Akredytacje medialne i branżowe

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń po akredytacje medialne i branżowe na Ars Independent Festival 2016!

Akredytacje są bezpłatne i upoważniają do wstępu na wszystkie wydarzenia festiwalu, a także do rejestracji foto, audio oraz wideo w przestrzeniach festiwalowych.

Akredytacje medialne skierowane są dla przedstawicieli mediów – w tym twórcom blogów, podcastów, kanałów youtube i innych – poświęconych zagadnieniom: kultury, filmu, animacji, gier wideo czy muzyki.

Akredytacje branżowe skierowane są do przedstawicieli branż związanych z filmem, animacją, grami wideo, muzyką czy promocją kultury (m.in. producentów, dystrybutorów, wydawców, reprezentantów festiwali i innych).

Będziemy wdzięczni za podsyłanie nam drogą mailową wszelkich materiałów dotyczących Ars Independent, które opublikujecie przed, w trakcie i po festiwalu.

Aby otrzymać akredytację medialną lub branżową, należy do 10 września wypełnić dostępny poniżej formularz zgłoszeniowy. O przyznaniu akredytacji poinformujemy drogą mailową najpóźniej 17 września.

W razie wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu:

Bartek Sołtysik
+48 607 884 535
media@arsindependent.pl