#ArsIndependent 2016

Identyfikacja, plakat, zwiastun i katalog 6. edycji Ars Independent Festival.

Idea:
W świecie, w którym „wszystko jest kopią kopii” – jak mówił Tyler Durden – gdzie co tylko się da jest digitalizowane, spróbowaliśmy skrzyżować ze sobą cyfrowe i analogowe techniki reprodukcji identyfikacji wizualnej. Nakładając na siebie i multiplikując kolejne warstwy (powstające w kilku rundach kserowania i skanowania) powstał chaotyczny, nieczytelny, zglitchowany produkt. Obok niego zblendowaliśmy rzeczywiste/fantastyczne światy Pani Ireny i Pana Piotra w technologii 360.

Koncepcja:
Maciej Gryzełko
Bartek Sołtysik
Rafał Włodarek

Grafika:
Rafał Włodarek

Spoty:
Maciej Gryzełko
Katarzyna Goczoł
Anna Kaczkowska
Irena Kubik z domu Sokołowska
Maciej Maśnica
Marcin Opas
Anna Sąsiadek
Mateusz Smaczny
Maria-Magdalena Wawrzyńczyk
Agnieszka Zdonek