Czas na praktyki

Jeśli chcielibyście poznać kulisy organizacji międzynarodowego, multimedialnego festiwalu z bliska – doskonale trafiliście! Zgłoście się do udziału w praktykach przy Ars Independent 2018 już dzisiaj!

Jeśli jesteście zainteresowani partycypacją w praktykach – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym opowiecie krótko o sobie i swoich doświadczeniach w kulturze. Na zgłoszenia chęci udziału czekamy tylko do 15 lipca. Następnie, do 22 lipca, skontaktujemy się ze wszystkimi zainteresowanymi i zaprosimy wybrane osoby na spotkanie.

Więcej informacji o programie praktyk znajdziecie w regulaminie, a poniżej przybliżamy skrót kluczowych zasad:

1. Praktyki odbywać się będą w dniach od 1 sierpnia do 12 października.

2. Miejscem odbywania praktyk będzie Biuro Festiwalowe w Katowice Miasto Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice) oraz inne lokacje festiwalowe w Katowicach.

3. Praktyki są bezpłatne. Uczestnicy programu objęci zostaną ubezpieczeniem. Po zakończeniu praktyk wystawiamy zaświadczenie i rekomendacje.

4. Program dotyczyć będzie najróżniejszych aktywności związanych z produkcją, promocją i programowaniem wydarzenia kulturalnego.

5. Na potrzeby praktyk uczestnicy otrzymają dostęp do wewnętrznych narzędzi Ars Independent oraz szkoleń wprowadzających w zagadnienia organizacji imprezy.

6. W ramach podjętej współpracy istnieje możliwość rozszerzenia zakresu zaangażowania w festiwal również na innych polach.

7. Zakres obowiązków i wymiar godzinowy ustalone zostaną wspólnie z uczestnikami na spotkaniu.