Formularz akredytacyjny

Akredytacje medialne i branżowe są bezpłatne i upoważniają do wstępu na wszystkie wydarzenia podczas Ars Independent Festival 2019. Zgłoszenia akredytacyjne przyjmujemy do 17 września. O przyznaniu akredytacji poinformujemy drogą mailową najpóźniej 18 września.