KFA: Dybuk

Klub Filmowy Ambasada oraz Ars Independent Festival zapraszają na spotkanie z filmem „Dybuk” Michała Wyszyńskiego (POL 1937). Spotkanie odbędzie się we wtorek 13 czerwca o godz. 18.30 w katowickim Kinie Kosmos. Prelekcję oraz dyskusję po seansie poprowadzi dr Marek Tuszewicki – historyk, tłumacz, badacz kultury Żydów polskich, autor książki poświęconej żydowskiej medycynie ludowej pt. „Żaba pod językiem”, wicedyrektor Instytutu Judaistyki UJ.

Przedwojenna Polska była jednym z najliczniejszych skupisk ludności żydowskiej na świecie. Tu, w bliskiej relacji z kulturą polską, rozwijała się wielobarwna i wielojęzyczna kultura Żydów, której owocem stały się m.in. literatura i film, powstające po polsku, w jidysz i po hebrajsku. Nowoczesną sztukę wypełniały wątki tradycyjne – na przykład historia o opętaniu przez dybuka – ale też problemy bardzo współczesne, wyostrzone przez tendencje właściwe dla literackiej czy filmowej awangardy. Dziedziny sztuki nakładały się zresztą na siebie i wzajemnie uzupełniały, dzięki czemu zdobyły sobie uznanie nie tylko żydowskiej publiczności.