Otwarte Spotkanie Robocze: klimat

Jak festiwal Ars Independent oraz katowicka kultura filmowa odnoszą się do problematyki zmian klimatu? 26 kwietnia odbędzie się drugie z cyklu otwartych spotkań roboczych Ars Independent Festival.

Poprzednio rozmawialiśmy o równości płci – tym razem tematem będą zmiany klimatu. W ramach eksperymentalnych, otwartych dla mieszkańców spotkań roboczych formułowane są pytania i rozważane propozycje lokalnych rozwiązań, dotyczących wybranych celów z Agendy ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Wyróżniliśmy kilka pytań-problemów, które będą osią spotkania:

1) poligrafia i inne fizyczne nośniki a komunikacja cyfrowa;
2) klauzula ekologiczna w zawieraniu współprac, outsourcingu, zapytaniach ofertowych;
3) finansowanie kultury pod kątem pro-ekologicznej tranzycji;
4) kopie filmowe DCP i inne w kontekście dystrybucji online i plików cyfrowych;
5) transport publiczny i alternatywne środki lokomocji na festiwalu;
6) międzynarodowy festiwal i zagraniczni goście w kontekście idei lokalności kultury;
7) produkcja festiwalu i sprzęt audio-wizualny a koszty środowiskowe.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 kwietnia od godz. 17.00 w gmachu Katowice Miasto Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice) w przestrzeni biura Medialab. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Spotkanie prowadzić i moderować będzie Przemek Mateusz Sołtysik – pomysłodawca i dyrektor Ars Independent. W spotkaniu wezmą udział zaproszone ekspertki i eksperci:

Patryk Białas
Prawnik, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo Technologicznym Euro-Centrum oraz szef stowarzyszenia BoMiasto i Katowickiego Alarmu Smogowego. Zainteresowany ekologią, odnawialnymi źródłami energii, czystym powietrzem, ochroną klimatu, smart city, rozwojem technologicznym i innowacjami.

Olaf Józefoski
Absolwent MISH na Uniwersytecie Śląskim, kulturoznawca oraz niebawem pedagogik rewalidacyjny. Prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty, członek Stowarzyszenia Instytut Regionalny, organizator społecznościowy w Fundacji Rzecz Społeczna. Laureat tytułu „Lokalnego bohatera” w 2017 roku oraz nominowany do nagrody „Zielonego Czeku” w kategorii „działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych”. Aktywny na wielu płaszczyznach, najczęściej w ramach działań na rzecz ochrony środowiska, kultury i integracji społecznej.

Emilia Makówka
Z wykształcenia politolożka społeczna, pracuje jako analityczka ryzyka. Od wielu lat z pasji aktywistka, od kilku – również polityczka, związana z Razem. Organizatorka cyklu pokazów filmów o tematyce ekologicznej i społecznej „kino zakorzenione”, inicjatorka dwóch ogrodów społecznych w Katowicach. Zmiany klimatu są dla niej ważne zarówno z perspektywy samego środowiska, jak i nierówności społecznych, które obnażają i potęgują. Według Emilii zrównoważony rozwój musi być rozumiany jako solidaryzm społeczny i prowadzić do zmiany struktur władzy.

Skąd pomysł na cykl roboczych spotkań?

Po pierwsze: Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjęta przez ONZ wyznacza 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, mających być drogowskazem dla międzynarodowej społeczności na nadchodzące lata.

Po drugie: Katowice i Kraków, Miasta Kreatywne UNESCO w dziedzinach muzyki i literatury, w czerwcu gościć będą Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

W kontekście powyższych w Katowicach i Krakowie powołano lokalne 7-osobowe rady ekspertek i ekspertów, odpowiadające 7 dziedzinom Miast Kreatywnych (muzyka, literatura, film, gastronomia, dizajn, sztuka mediów, rzemiosło i sztuka ludowa). W katowickim gronie eksperckim zasiadł m.in. Przemek Mateusz Sołtysik, dyrektor Ars Independent, jako przedstawiciel świata filmu.

Powołane rady organizować będą w roku 2018 serię otwartych spotkań roboczych poświęconych wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju, dyskutując o możliwościach ich implementacji w naszych miastach. Innymi słowy: jak uniwersalne, globalne cele – takie jak eliminacja ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona ekosystemów, czy równość płci – wdrożyć w osiągalnej dla nas, lokalnej skali.