Otwarte Spotkanie Robocze: nierówności

Otwarte Spotkania Robocze, będące częścią projektu #Krakowice2018, to cykl podczas którego dyskutujemy o najróżniejszych ideach (zainspirowanych Agendą ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030) wartych wcielenia na festiwalu i szerzej – w lokalnej kulturze. Tym razem na celowniku: nierówności.

Poprzednimi razy dyskutowaliśmy już o równości płci, zmianach klimatu, wirtualnych rzeczywistościach i dobrej jakości edukacji. Na piątym spotkaniu zaprosimy Was do rozmowy o nierównościach w dostępie do kultury. Jak zawsze w kontekście bardzo lokalnym i bardzo festiwalowym.

Wydarzenie odbędzie się w środę 28 listopada od godz. 17.00 w gmachu Katowice Miasto Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice) w przestrzeni biura Ars Independent (parter). Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Spotkanie poprowadzi i moderować będzie Przemek Mateusz Sołtysik, pomysłodawca i dyrektor Ars Independent.

Będzie z nami również zaproszony ekspert: Adam Piasecki – pracownik naukowy w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, wieloletni kierownik projektów związanych z opracowaniem rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz wdrażaniem projektów informatycznych w przemyśle i administracji.

Skąd pomysł na cykl roboczych spotkań?

Po pierwsze: Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjęta przez ONZ wyznacza 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, mających być drogowskazem dla międzynarodowej społeczności na nadchodzące lata.

Po drugie: Katowice i Kraków, Miasta Kreatywne UNESCO w dziedzinach muzyki i literatury, w czerwcu gościć będą Kongres Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

W kontekście powyższych w Katowicach i Krakowie powołano lokalne 7-osobowe rady ekspertek i ekspertów, odpowiadające 7 dziedzinom Miast Kreatywnych (muzyka, literatura, film, gastronomia, dizajn, sztuka mediów, rzemiosło i sztuka ludowa). W katowickim gronie eksperckim zasiadł m.in. Przemek Mateusz Sołtysik, dyrektor Ars Independent, jako przedstawiciel świata filmu.

Powołane rady organizować będą w roku 2018 serię otwartych spotkań roboczych poświęconych wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju, dyskutując o możliwościach ich implementacji w naszych miastach. Innymi słowy: jak uniwersalne, globalne cele – takie jak eliminacja ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe, ochrona ekosystemów, czy równość płci – wdrożyć w osiągalnej dla nas, lokalnej skali.