Od Marienbadu do Novigradu: oprowadzanie kuratorskie

Od Marienbadu do Novigradu: oprowadzanie kuratorskie

50 lat historii polskich gier wideo i gier wideo w Polsce zamknęliśmy w Galerii Teatru Korez – w przestrzeni dla nas nowej, ale tylko ona była gotowa pomieścić rozmach wystawy. Zapraszamy Was każdego festiwalowego dnia, by komputer po komputerze odkrywać tę...
Nocna Giełda Gier Wideo

Nocna Giełda Gier Wideo

Podczas katowickiej Nocy Galerii po raz drugi już odbędzie się Nocna Giełda Gier Wideo: okazja do bezpośredniej, intensywnej konfrontacji graczy (zarówno tych hardkorowych, jak i całkiem niedzielnych) z młodymi twórcami niezależnych gier wideo. Na interaktywnych...
Nowa fala demoscenowa

Nowa fala demoscenowa

Wydarzenie stanowić będzie przegląd dem – dzieł z gatunku cyfrowej sztuki audiowizualnej. Przewidziana jest projekcja produkcji, które w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy miały zaszczyt cieszyć się największym uznaniem w środowisku demoscenowym. Pokaz uwzględniać...
Od Marienbadu do Novigradu

Od Marienbadu do Novigradu

Historię polskich gier wideo można zobrazować jako podróż pomiędzy dwoma miastami. Zaczęliśmy w Marienbadzie, uznanym przez Bartłomieja Kluskę i Mariusza „Ramosa” Rozwadowskiego za pierwszą polską grę komputerową. Stamtąd przebyliśmy drogę do Novigradu, w...