Bounce i struktura nieporządku

energiczna sekcja tanecznych wideoklipów
85'
29.09 SB 20.30 Drzwi Zwane Koniem KUP BILET

Ruch ciała będzie punktem wyjścia naszych wideoklipowych rozważań. Złożą się na nie taneczny aliaż, uzdrowieńcza anarchia, oraz balans między stanem równowagi a upadkiem. Poszukamy piękna i odwagi w sztukach performatywnych. Pokażemy, że taniec i ruch bez nacisku na technikę czy sztywne ramy konwencji mogą opowiadać wielowątkowe historie. Będzie lirycznie i będą turbulencje. Tanecznie zapraszamy!