Czarny Koń Gier Wideo: oprowadzanie kuratorskie

spotkanie z kuratorem wystawy
‘60
25.09 ŚR 17.00 KMO: galeria 5 WSTĘP WOLNY

W nowych grach wideo dzieje się tyle, że aż trudno zmieścić się w siedmiu nominacjach. O dziełach walczących o tytuł Czarnego Konia Gier Wideo i tym, jak je znaleźliśmy, opowie kurator sekcji gier wideo Jacek Wandzel.

Trigger warning! Utwór lub wydarzenie zawiera treści mogące powodować dyskomfort wśród niektórych osób.