The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories


JAP 2018 PRODUKCJA:   White Owls Inc. WYDAWCA:   Arc System Works
25.09 16.00 - 28.09 22.00 KMO: galeria 5 WSTĘP WOLNY

Masywna emocjonalnie opowieść o poszukiwaniu zbiegłej przyjaciółki pośród zagadek i zabójczych pułapek tajemniczej wyspy. Cierpisz, odcinając piłami mechanicznymi kończyny, by użyć ich jako obciążniki. Turlasz się samym korpusem, by wędrować dalej i odnaleźć w tym sens. Samookaleczanie się to tutaj kontekst do etycznych pytań o szczęście, przyjemność i tożsamość we współczesnym świecie. W tej mrocznej historii naprawdę warto dokulać się głową z wyrwanym kręgosłupem do zwrotów akcji i samego finału.

Trigger warning! Utwór lub wydarzenie zawiera treści mogące powodować dyskomfort wśród niektórych osób.

White Owls Inc.

Deweloperzy z Osaki, posługujący się symbolem Minerwy – białą sową. Założycielem jest legendarny Swery65. Pracują nad kolejnym tytułem – „The Good Life”.